Informatii utile

Legislatie

 • O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
 • O.G. nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • Ordinul Ministerului mediului și gospodăririi apelor nr. 281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;