Zona Membrilor

Autentificare
GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPIN - GENERALITATI

GENERALITATI

Serviciul public de ecarisaj se desfasoara sub autoritatea administratiei publice locale, care controleaza gestionarea serviciului si urmareste realizarea obiectivelor stabilite in domeniu, pe plan local.

SC GOSCOM VASLUI SA desfasoara  activitatea de gestionare a cainilor fara stapin in baza contractului de concesionare a serviciului aprobat prin Hotararea nr.  2/16.01.2002 a Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Adapostul este situat  pe  str.  Podul Inalt nr. 3, Vaslui

Tel: 0235/314070, Fax: 0235/317316

 

        KidDog-0n

PROGRAMUL PRESTATIEI

Zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7.30–16.00.

Simbata : 10:00-12:00;

În caz de forţă majoră (prezenţa unor exemplare agresive sau apariţia în număr mare, nejustificată - transport din alte localităţi) se  intervine imediat.

Personalul angajat  acţioneaza imediat pentru rezolvarea sesizărilor primite de la persoane fizice şi juridice.

ACCESUL PUBLICULUI

Accesul publicului in adapost se face dupa urmatorul   program:

-zilnic, de luni pana vineri in intervalul orar 10:00 -18:00;

-sambata si duminica si in timpul zilelor de sarbatori legale, in intervalul orar 10:00-12:00;

-revendicarea cainilor fara stapan  se poate face in intervalul orar prevazut mai sus;

-vizitatorii au dreptul să fotografieze şi să filmeze cîinii din adăpostul public.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  

Activitatea presupune următorul ciclu de operaţii:

-          capturarea câinilor,

-         transportul,

-          înregistrarea câinilor,

-          adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor,

-          asistenţa sanitar – veterinară,revendicarea şi adopţia,

-         eutanasierea,

-          neutralizarea cadavrelor.

CAPTURAREA CAINILOR

 SC GOSCOM  VASLUI SA captureaza câinii fără stăpân, la sesizarea scrisă a persoanelor fizice şi juridice sau se autosesizeze.

Capturarea cainilor se realizeaza  în următoarea ordine:

 - câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice,

 - câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice,

-  câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor.

Capturarea câinilor se  face fără acte de cruzime, cu ajutorul dispozitivelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAZAREA CAINILOR

La intrarea în adăpost personalul veterinar preia fişele individuale de la echipajul care a realizat capturarea  câinilor fără stăpân, verifică dacă aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost,  în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân.

Animalele bolnave sau rănite sint izolate în cuşti adecvate în care primesc îngrijire corespunzătoare pe toată perioada cazării

La intrarea în adăpost, fiecare câine primeste un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost.

 Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul  câinelui ce  a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat.

HRANIREA  CAINILOR SI  ASIGURAREA CURATENIEI

Căţeii în vârstă de 6 - 12 săptămâni sant  hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni sint  hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste un an sant hrăniţi o dată pe zi.

Hrana uscată este  administrată individual şi supravegheat.

Toate boxele  sant spălate şi dezinfectate zilnic.

Vasele de apă sant  curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuşcă.

Vasele pentru alimentare sant  aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor.

ASISTENTA SANITAR VETERINARA

Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazaţi în adăpost se face periodic, de câte ori este necesar.

Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea

diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă.

Zilnic fiecare animal este  examinat clinic, iar orice eveniment medical este     înregistrat în fisa individuală si in registrul central.

 

REVENDICAREA SI ADOPTIA

Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de SC GOSCOM VASLUI SA că animalul se afla în custodia sa au obligaţia sa se prezinte la adăpostul public, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, în termen de maxim 7 zile de la data anunţului.

În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionarii acestora în adapost.

Câinii din adăpost sunt revendicaţi, pe baza cerere si declaraţiei-angajament.

Câinii fără stăpân pot fi revendicati pe toată perioada de staţionare în adăpost.

În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpost, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de

revendicare.

După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei – angajament.

Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpost, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din

momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada proprietăţii sau posesiei unei suprafeţe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti.

In cazul în care cainele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie sa facă dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pătraţi pentru fiecare câine adoptat.

Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public şi îi adăposteşte într-un bloc de locuinţe în care există asociaţie de proprietari, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiei de proprietari.

În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public şi ii adăposteşte într-un imobil în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul vecinilor.

Câinii pot fi revendicati numai dupa consultarea acestora de catre medicul veterinar , deparazitarea, vaccinarea antirabica, sterilizarea  si identificarea prin crotaliere.

ADOPTIA LA DISTANTA

Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament.

Formularul  poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.

Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, inregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate.

Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.

Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă de către SC GOSCOM VASLUI SA, înainte ca acestea să fie efectuate, decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi –o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile

lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin.

Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limitat.

Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, numărul celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăpost.

Pe perioada staţionării în adăpost, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi cu acordul adoptatorului la distanţă.

EUTANASIEREA

Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi de indata.

În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăpost, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special.

Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medical veterinar.

Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţi a animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de

eutanasiere de către medici veterinari.

PARTICIPAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR

Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate, pot asista la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân,  în baza unei solicitări scrise.

Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

Informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare,sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân se comunică asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile descries mai sus, prin mijloace electronice, şi  pe site-urile web ale serviciului.

Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participa la activităţi au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor respective.

În cazul în care există solicitări în ceea ce priveşte montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spaţiile de cazare a câinilor din adăpostul public din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorul serviciului specializate de gestionare a câinilor fără stăpân poate  permite acest lucru.

CONTROLUL ACTIVITATII   

În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor legale, de către societatea noastra, reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitare -veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene  au acces în adăpost precum şi dreptul de a solicita şi primi orice documente şi de a verifica orice dotări ale serviciului şi ale adăpostului, autovehiculului, armele utilitare , stocuri de hrana, de medicamente şi de substanţe dezinfectante.

 

Sondaj de opinie

Care este pozitia dvs. fata de serviciile prestate de SC GOSCOM VASLUI SA?