Zona Membrilor

Autentificare
Servicii Goscom

SC GOSCOM VASLUI SA asigură următoarele servicii şi lucrări:

  • Serviciul de salubrizare, care cuprinde:
  • Precolectare, colectare şi transport deşeuri, inclusiv deşeuri toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
  • Curăţare şi transport zăpadă de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
  • Dezinsecţie;
  • Dezinfecţie;
  • Deratizare;
  • Serviciul de ecarisaj.
  • Lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi.
  • Lucrări de reparaţii în construcţii şi instalaţii, lucrări de tâmplărie.
 
Declaratia conducerii organizatiei privind calitatea

S.C. GOSCOM VASLUI S.A., care asigură pentru locuitorii municipiului Vaslui furnizarea de servicii de salubrizare şi administrare a spaţiilor verzi, şi-a propus următoarea MISIUNE:

Citeşte mai mult...
 
Echipa Goscom

Personalul S.C. GOSCOM VASLUI S.A., în numar de 306 salariati, este structurat dupa urmatoarele activitati:

Citeşte mai mult...
 
Conducere

Declaratii avere

Documente contabile/AGA

 
Scurt istoric

1973 Se înfiinteaza în municipiul Vaslui Întreprinderea Judeteana de Gospodarie Comunala si Locativa, unitate cu activitate pe tot cuprinsul judetului.

1990 În contextul transformarilor care aveau sa urmeze evenimentului din decembrie 1989, din Întreprinderea Judeteana de Gospodarie Comunala si Locativa se desprinde Exploatarea de Gospodarie Comunala si Locativa Vaslui.

1991 Prin Decizia nr.47, începând cu 1 ianuarie 1991 s-a înfiintat Regia Autonoma de Gospodarie Comunala “GOSCOM R.A.”, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 29/8.02.1991.

Citeşte mai mult...
 
Mai multe articole..


Sondaj de opinie

Care este pozitia dvs. fata de serviciile prestate de SC GOSCOM VASLUI SA?