Misiune

Declaratia conducerii organizatiei privind calitatea

S.C. GOSCOM VASLUI S.A., care asigură pentru locuitorii municipiului Vaslui furnizarea de servicii de salubrizare şi administrare a spaţiilor verzi, şi-a propus următoarea MISIUNE:

Satisfacerea cu promptitudine a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor clienţilor săi actuali şi potenţiali cu servicii de calitate, cu respectarea cerinţelor legale şi de reglementare referitoare la domeniile de activitate şi în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

CALITATEA serviciilor oferite este asigurată prin respectarea instrucţiunilor şi reglementărilor tehnice.
Conducerea organizaţiei îşi propune ca obiective principale în domeniul calităţii pentru anul 2009:

 • Imbunatatirea serviciului de colectare a deseurilor urbane prin retehnologizare si extinderea acestuia pe raza mun Vaslui.
 • Prestarea serviciilor cu un cost optim şi, prin aceasta, eficientizarea economică a acestora
 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performantă, obţinerea încrederii clienţilor în capacitatea societăţii de a le satisface cerinţele şi creşterea numărului de contracte;
 • Principalele mijloace pentru realizarea obiectivelor sunt:
 • Continuarea acţiunilor de instruire adecvată a întregului personal pe problematica abordării standardului SR EN ISO 9001:2001 şi de formare de personal în domeniul managementului calităţii;
 • Eficientizarea activităţilor prin:
 • asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru angajaţi şi reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • optimizarea fluxurilor interne de informaţii;
 • valorificarea tuturor surselor de informare la interfaţa cu clienţii actuali şi potenţiali;
 • scurtarea duratelor de răspuns la solicitările clienţilor;
 • optimizarea logisticii în cadrul societăţii şi monitorizarea satisfacţiei clienţilor.
 • Prevenirea, detectarea şi corectarea tuturor neconformităţilor faţă de cerinţele specificate;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate şi a Sistemului de Management al Calitate.
 • Obiectivele generale stau la baza stabilirii obiectivelor specifice fiecărui compartiment/ sector.
 • Conducerea societăţii se implică în aplicarea prezentei politici, integral, prin:
 • Analizele efectuate cu privire la Sistemul de Management al Calitate
 • Aceasta declaraţie se va difuza în toate compartimentele/sectoarele din organizaţie, va fi adusă la cunoştinţa fiecărui salariat din societate şi va fi analizată şi actualizată de conducerea societăţii.

01.02.2009
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin BÎRLEANU