Misiune

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITAŢII,  MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII

 

         Avand in vedere obiectivele strategice, scopul si contextul organizaţiei, am stabilit ca deziderat imbunatatirea continua a sistemului de management integrat al calitatii, al mediului, al sanatatii  si securitatii muncii, monitorizarea atenta a cerintelor clientilor pentru cresterea încrederii şi a gradului de satisfacţie, orientarea catre îmbunătăţirea performanţelor organizatiei, inclusiv al celor de mediu si de ssm şi catre o dezvoltare armonioasă a relaţiilor între părţile interesate: clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari şi mediul administativ si civil in ansambul sau, prin: 

 • Luarea deciziilor pe bază de fapte şi în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, precum şi cu alte cerinţe pe care organizatia le-a adoptat, referitoare la mediu, la securitate şi sănătate în muncă, la produsele şi serviciile furnizate;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor noastre, a performanţelor de mediu şi a performanţelor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii;
 • Conştientizarea şi motivarea întregului personal, la toate nivelurile, în vederea încurajării implicării active;
 • Includerea in strategia organizatiei a unei conceptii bazate pe intelegerea riscurilor si oportunitatilor care pot influenta conformitatea produselor si serviciilor, precum si capabilitatea de a creste satisfactia clientilor;

-Promovarea tehnologiilor performante, ecologice care să elimine sau să minimizeze riscurile pentru angajaţi şi alte părţi implicate în procesul de muncă si care sa conduca la protejarea mediului si prevenirea poluarii;    

 • Reducerea pierderilor materiale, ca formă de economisire a resurselor naturale şi financiare şi ca prevenire a poluării, valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor recuperabile;
 • Satisfacerea cerinţelor curente şi viitoare a clienţilor săi cu produse şi servicii de cea mai bună calitate, realizate în contextul protejării securităţii şi sănătăţii angajaţilor noştri şi a altor părţi implicate în procesul de muncă şi a mediului înconjurător;
 • Reducerea riscurilor de sănătate în muncă şi securitate a muncii pentru toate activităţile curente şi speciale prin utilizarea unor tehnici şi practici corespunzatoare;
 • Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să crească nivelul calitativ, ecologic  şi de securitate al produselor;
 • Imbunatatirea continua a sistemului de management integrat al calitatii,  mediului, sănătătii si securitătii muncii, in conformitate cu standardele de referinta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018.

 Managementul de la cel mai înalt nivel va asigura resursele necesare si conditiile pentru:

 • Respectarea cerinţelor legale, specifice domeniului de activitate si a cresterii gradului de conformare cu acestea;
 • Implicarea şi conştientizarea personalului, în vederea implementării politicii în domeniul calităţii, mediului si sanatatii si securitatii muncii şi atingerea obiectivelor stabilite;
 • Cunoaşterea, implementarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat al calităţii, mediului si sanatatii si securitatii muncii;
 • Comunicarea, intelegerea si aplicarea politicii organizatiei la toate punctele de lucru si mentinerea disponibilitatii acestea ca informatie documentata pentru toate partile interesate implicate;
 • Analiza periodică a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii, mediului si sanatatii si securitatii muncii în atingerea obiectivelor şi identificarea potenţialelor de îmbunătăţire;
 • Analiza periodică a Politicii în domeniul calităţii, mediului si sanatatii si securitatii muncii şi a obiectivelor pentru a se asigura de continua lor adecvare la strategia organizatiei, la reducerea impacturilor activitatilor, produselor si serviciilor asupra mediului si la diminuarea riscurilor de ssm.

 

Data: 09.07.2021                                               

DIRECTOR GENERAL

BIRLEANU CATALIN