Amenajare si intretinere spatii verzi

În cadrul serviciului de amenajare şi întreţinere spatii verzi de pe domeniul public al municipiului Vaslui se desfăşoară urmatoarele activităţi:

- curăţarea spaţiilor verzi,

- curăţarea gardurilor vii,

 - curăţarea tulpinilor arborilor şi arbuştilor,

 - toaletarea arborilor,

 - tăierea arborilor,

 - cosit zone verzi – parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale,

 - plivitul scuarurilor, rondourilor etc,

 - săpălugit rondourile, rabatele cu flori sau trandafiri,

 - mobilizarea solului în vederea însămânţării cu gazon,

 - dezgropat, îngropat trandafiri,

 - întreţinerea plantaţiilor de trandafiri,

 - udarea plantelor, gazonului, arborilor şi arbuştilor,

 - administrarea îngrăşămintelor chimice,

 - tratamente fito-sanitare,

 - îndepărtat flori trecute din rondouri,

 - rectificarea marginilor la borduri şi rabate,

 - mobilizarea solului în vederea plantării,- aşternut pământ vegetal,- plantat flori,

 - plantat arbori şi arbuşti foioşi şi răşinoşi,

 - plantat trandafiri,

 - plantat gard viu.

Income Tax Planning

    View Service