Colectare deseuri constructii si vegetale

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt, de regulă, inerte şi nebiodegradabile, foarte voluminoase şi solicită foarte mult gropile de gunoi. Exemple de astfel de deşeuri sunt betoanele, dalele, cărămizile, ţiglele, gips cartonul, bucăţile de asfalt, materialele plastice, metalele, pietrele, lemnul, molozul, dar nu pot fi uitate nici deşeurile periculoase, cum ar fi: azbest, gudron, vopsea, metale grele, adezivi, lacuri, solvenţi, diferite tipuri de răşini şi tot aşa.

Deseuri constructii si vegetale

Income Tax Planning

    View Service