Hotarari AGA

 

Nr.

crt.

 Anul  Documentul Data publicarii
1 2017 Plan de administrare 2017-2021 24.04.2017
2 2017 Plan de management 2017-2021 26.04.2017
3 2017  Codul etic al personalului 22.05.2017
4 2017 Hotararea nr.1 privind aprobarea preturilor si tarifelor 22.05.2017
5 2017 Hotararea nr.2 privind aprobarea contractarii si garantarii unei linii de credit 22.05.2017
6 2017 Hotararea nr.3 privind aprobarea contractarii unei linii de credit 22.05.2017
7 2017 Hotararea nr.4 privind aprobarea numirii membrilor CA 22.05.2017
8 2017  Hotararea nr.5 privind aprobarea constituirii comitetului de nominalizare 22.05.2017
9 2017 Hotararea nr.6 privind aprobarea constituirii comitetului de audit 22.05.2017
10 2017 Hotararea nr.7 privind aprobarea contractelor de mandat 22.05.2017
11 2017 Hotararea nr.9 privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila 22.05.2017
12 2017 Hotararea nr.10 privind aprobarea unui contract de leasing 22.05.2017
13 2017 Hotararea nr.11 privind aprobarea Raportului de gestiune al CA... 22.05.2017
14 2017 Hotararea nr.12 privind aprobarea acoperirii partiale a... 22.05.2017
15 2017 Hotararea nr.13 privind aprobarea BVC 2017 22.05.2017
16 2017 Hotararea nr.14 privind aprobarea Planului de investitii si a Planului de achizitii 2017 22.05.2017
17 2017 Hotararea nr.15 privind aprobarea indicatorilor de performanta 22.05.2017
18 2017  Hotararea nr.16 privind aprobarea suspendarii taxei de mediu 03.07.2017
19 2017 Hotararea nr.17 privind aprobarea rectificarii bugetului... 23.01.2018
20 2017 Hotararea nr.18 privind aprobarea bilantului contabil sem 1 2017 23.01.2018
21 2017 Hotararea privind achizitionarea in sistem leasing a unei autoutilitare 23.01.2018
22 2017 Hotararea nr.19 privind aprobarea contractarii unor facilitati de credit 23.01.2018
23 2017 Hotararea nr.20 privind aprobarea rectificarii bugetului si listelor de inv... 23.01.2018
24 2017 Hotararea nr.21 privind aprobarea prelungirii liniei de credit 23.01.2018
25 2017 Hotararea nr.22 privind aprobarea acordarii drepturilor salariale... 23.01.2018
26 2017 Hotararea nr.23 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe 23.01.2018
2018  Hotararea nr.1 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 02.03.2018
2 2018 Hotararea nr.2 privind aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat 02.03.2018
2018  Hotararea nr.3 privind aprobarea 26.03.2018
4 2018 Hotararea nr.4 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru 2018 26.03.2018
5 2018 Hotararea nr.5 privind aprobarea raportului de gestiune, bilant 2017, raport... 25.04.2018
2018  Hotararea nr.6 privind aprobarea acoperirii pierderilor contabile.... 25.04.2018 
2018  Hotararea nr.7 privind aprobarea 25.04.2018
8 2018 Hotararea nr.8 privind aprobarea priivind plata componentei variabile... 25.04.2018
2018  Hotararea nr.9 privind aprobarea 25.04.2018 
10 2018 Hotararea nr.9b privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile de sal... 24.08.2018
11 2018 Hotararea nr.10 privind aprobarea cresterii indemnizatiei fixe... 24.08.2018
12 2018 Hotararea privind aprobarea achizitionarii in regim leasing a unui autoturism 24.08.2018
13 2018 Hotararea nr.11 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe Sere Copou... 24.08.2018
14 2018 Hotararea nr.12 privind aprobarea rectificarii bugetului pentru 2018 24.08.2018
15 2018 Hotararea nr.13 privind aprobarea bilantului contabil pentru sem.1 2018 24.08.2018
16 2018 Hotararea nr.15 privind aprobarea rectificarii bugetului pentru 2018... 13.11.2018
17 2018 Hotararea nr.16 privind aprobarea casarii si scoaterii din evindeta a unor... 13.11.2018
18 2018 Hotararea nr.17 privind aprobarea predarii unor bunuri apartinand UAT 27.03.2019
19 2018 Hotararea nr.18 privind aprobarea rectificarii bugetului pentru 2018 27.03.2019
20 2018 Hotararea nr.19 privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru si inchiderea... 27.03.2019
1 2019 Hotararea nr.1 privind aprobarea modificarii tarifelor 27.03.2019
2 2019 Hotararea nr.2 privind aprobarea prelungirii liniei de credit 27.03.2019
3 2019 Hotararea nr.2b privind aprobarea suplimentarii si prelungirii esalonarii 27.03.2019
4 2019 Hotararea nr.3 privind aprobarea raportului de gestiune, bilant, raport audit... 27.03.2019
5 2019 Hotararea nr.4 privind aprobarea acoperirii pierderilor contabile din profit 2018 27.03.2019
6 2019 Hotararea nr.5 privind aprobarea platii componentei variabile 27.03.2019
7 2019 Hotararea nr.6 privind aprobarea bugetului 2019 10.09.2019
8 2019 Hotararea nr.7 privind aprobarea modificarii preturilor 10.09.2019
9 2019 Hotararea nr.8 privind aprobarea indicatorilor de performanta 2019 10.09.2019
10 2019 Raport anual privind remuneratiile administratorilor in anul 2018 10.09.2019
11 2019  Hotararea nr.9 privind aprobarea bilantului contabil si executia... 23.09.2019
12  2019  Hotararea nr.10 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe 23.09.2019 
13  2019  Hotararea nr.11 privind aprobarea indemnizatiei fixe 23.09.2019 
14 2019  Raportare indicatori sem I 2019 23.09.2019 
15 2019 Hotararea nr.12 privind aprobarea completarii obiectului de activitate 13.11.2019
16 2019 Hotararea nr.13 privind aprobarea contractului cadru... 13.11.2019
17 2019 Hotararea nr.14 privind aprobarea regulamentului de valorificare...  13.11.2019
18 2019 Hotararea nr.15 privind aprobarea rectificarii bugetului...  26.11.2019
19 2019 Hotararea nr.16 privind aprobarea pretului pentru energia termica 26.11.2019
20 2019 Hotararea nr.17 privind aprobarea capitalului social... 20.01.2020
2020  Hotararea nr.1 privind aprobarea prelungirii liniei de credit 24.03.2020 
2020   Hotararea nr.2 privind aprobarea indemnizatiei fixe administratori...  24.03.2020 
2020  Hotararea nr.3 privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila... 24.03.2020 
2020  Hotararea nr.4 privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila... 24.03.2020 
2020  Hotararea nr.5 privind aprobarea bugetului 2020... 31.03.2020 
2020  Hotararea nr.6 privind aprobarea raportului de gestiune CA, bilant,... 31.03.2020 
2020  Hotararea nr.7 privind aprobarea acoperirii pierderilor... 31.03.2020 
8   2020  Hotararea nr.8 privind aprobarea executiei bugetare 2019... 31.03.2020 
2020  Hotararea nr.9 privind aprobarea prelungirii mandatului auditorului... 31.03.2020 
10  2020  Hotararea nr.10 privind aprobarea tarifelor pentru lucrari DDD 31.03.2020 
11  2020  Hotararea nr.11 privind aprobarea contractarii unui credit 31.03.2020 
12  2020  Raport de evaluare a activitatii directorului general 10.04.2020 
13 2020  Hotararea nr.12 privind aprobarea indicatorilor de performanta...   24.04.2020 
14 2020  Hotararea nr.13 privind aprobarea tarifelor pentru utilaje noi... 24.04.2020 
15 2020  Raport remuneratii administratori 2019  24.04.2020 
16 2020  Raport de activitate administratori 2019 24.04.2020 
17 2020  Raport de gestiune trimestrul 1 2020, anexe+executie bugetara trim 1 2020 24.04.2020 
18 2020  Raport activitate audit intern 2019 24.04.2020 
19 2020  Raport control financiar preventiv 2019   24.04.2020 
20 2020  Raport control financiar de gestiune 2019   24.04.2020 
21 2020  Raport control intern managerial 2019   24.04.2020 
22 2020  Hotararea nr.14 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru... 24.04.2020
23 2020  Hotararea nr.15 privind aprobarea bilantului contabil... 18.09.2020
24 2020  Hotararea nr.16 privind aprobarea rectificarii bugetului... 18.09.2020
25 2020  Hotararea nr.17 privind aprobarea inchiderii punctului de lucru... 18.09.2020
26 2020  Hotararea nr.18 privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila... 18.09.2020
27 2020  Hotararea nr.19 privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare 18.09.2020
28 2020  Raport de activitate de administrare sem I 2020 18.09.2020
29 2020  Raport privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta 18.09.2020
       
1 2021 Hotararea nr.1 privind aprobarea prelungirii mandatului CA 09.03.2021
2 2021 Hotararea nr.2 privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2020  20.03.2021 
3 2021 Hotararea nr.3 privind aprobarea bilantului contabil... 20.03.2021 
4 2021 Hotararea nr.4 privind aprobarea repartizarii profitului net 20.03.2021 
5 2021 Hotararea nr.5 privind aprobarea numiri auditorului financiar 20.03.2021 
6 2021 Raport privind activitatea de audit public intern 2020 31.03.2021
7 2021 Raport de activitate al administratorilor pentru anul 2020 31.03.2021
8 2021 Raport al comitetului de audit 2020 31.03.2021
9 2021 Raport al comitetului de nominalizare si remunerare CA 2020 31.03.2021
10 2021 Hotararea nr.6 privind aprobarea profilului CA 15.05.2021
11 2021 Hotararea nr.7 privind aprobarea bugetului de venituri si... 17.05.2021 
12 2021 Hotararea nr.8 privind aprobarea prelungirii liniei de credit 17.05.2021
13 2021 Hotararea nr.9 privind aprobarea suplimentarii liniei de credit 17.05.2021
14 2021 Hotararea nr.10 privind aprobarea prelungirii mandatului CA... 01.07.2021
15 2021 Hotararea nr.11 privind aprobarea modificarii tarifelor... 16.07.2021
16 2021 Hotararea nr.12 privind aprobarea indicatorilor de performanta... 16.07.2021
17 2021 Hotararea nr.13 privind aprobarea executiei bugetare... 16.07.2021
18   2021  Hotararea nr.14 privind aprobarea administratorilor provizorii  10.09.2021